Agriculture News, jobs

Agriculture Information In Marathi

इयत्ता नववी पास विद्यार्थ्यासाठी माळी प्रशिक्षण

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अंतर्गत नववीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यासाठी अकरा महिन्यांचा माळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम अकोला आणि नागपूर येथे सुरू असून शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी तर हा अत्यंत उपयुक्त आहे.

या अभ्यासक्रमात फळझाडे, फुलझाडे व भाजीपाला पिकांच्या लागवडीपासून ते अभिवृद्धीपर्यंत प्रात्यक्षिक करून घेतल्या जाते. तसेच बौद्धिक अभ्यासक्रमही शिकवला जातो. माळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याना सरकारी किंवा खाजगी संस्थेमध्ये नोकरीची संधी असली तरी आजच्या काळात नोकरी मिळणे सोपे काम राहिले नाही .परंतु तरीही हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याना कमी भांडवलात फुलझाडांची, फळझाडांची रोपे/कलमे, गुलाबाची कलमे, बोनसाय, कॅक्टाय, लॉन, गवत इत्यादी प्रकारे थोडया जागेत वाढवून विकण्याचा व्यवसाय करता येवू शकतो. त्याचप्रमाणे फुलापासून हार, माळा तसेच निरनिराळया प्रकारचे पुष्पगुच्छ तयार करून विकण्याचा व्यवसाय करू शकतो.

सध्याच्या आधुनिक शेतीच्या काळात बागकामासाठी कुशल माळयांची गरज अधिक आहे. कमी शिक्षणात कुशल माळी बनण्यासाठी कृषी विद्यापीठात माळी प्रशिक्षण प्राप्त करण्याच्या संधीचा फायदा घेऊन ज्ञान आणि अनुभवाच्या भरवश्यावर खाजगी संस्थेमध्ये रोपवाटिकेत पार्टटाइम नोकरी, ठेकेदारी पद्धतीने बगीचे तयार करून देणे, मोठमोठया बंगल्यातील, कारखान्यातील बगिच्यांची निगा राखणे, कुडयांची लायब्ररी तयार करणे, हिरवळ तयार करून देणे, निरनिराळया कार्यक्रमात तसेच विवाह समारंभासाठी फुलांची सजावट इत्यादी उपक्रमातून सुद्धा मिळकत प्राप्त करता येवू शकते. शेतकऱ्यांच्या मुलांना तर या माळी प्रशिक्षणानंतर घरच्या शेतामध्ये फळझाडांच्या कलमांची, गुलाबाच्या कलमांची नर्सरी तयार करणे, फळबाग लावणे तसेच बाजारपेठ जवळ असल्यास फुलशेतीही करणे शक्य होते.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात माळी अभ्यासक्रमासाठी अकोला येथे अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ आणि अमरावती या जिल्हयांसाठी 50 जागा तर कृषी महाविद्यालय महाराज बाग, नागपूर येथे नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली व गोंदिया जिल्हयांसाठी 50 जागा असून प्रवेशासाठी नववीची गुणपत्रीका आणि शाळा सोडल्याचा दाखला आवश्यक आहे. प्रवेशासाठी जाहिरात साधारपणे मे च्या पहिल्या आठवडयात वर्तमानपत्रात देण्यात येते. प्रवेशाचे अर्ज प्रभारी अधिकारी माळी प्रशिक्षण केंद्र डॉ. पं. दे. कृ. वि. अकोला, तसेच कृषी महाविद्यालय, नागपूर येथे दि. 21.05.2018 ते 06.06.2018 या कालावधीत उपलब्ध आहेत. फक्त नववी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यासाठी माळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरू शकतो.

Copyright © 2017 · All Rights Reserved · IndiaAgroNet.Com